Ing. Jan Svátek, MPA

místopředseda oblastního sdružení
předseda místního sdružení