Mgr. Daniel Neumann

zastupitel městské části
místopředseda oblastního sdružení
předseda místního sdružení

Životopis

Daniel Neumann vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni, fakultu právnickou. Věnuje se advokacii. Je zastupitel a člověk, kterému není lhostejný stav věcí veřejných.