Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Richard Bureš

předseda oblastního sdružení

Antonín Berdych

místopředseda oblastního sdružení

Tomáš Heres

místopředseda oblastního sdružení

Eva Špačková

místopředsedkyně oblastního sdružení

Filip Dvořák

člen oblastní rady

Monika Jirásková

členka oblastní rady

Josef Ludvíček

člen oblastní rady

Vladimír Mařík

člen oblastní rady

Michal Müller

člen oblastní rady

Daniel Skalický

člen oblastní rady

Michal Valenta

člen oblastní rady