Bc. Antonín Berdych

místopředseda oblastního sdružení

Životopis

Antonín Berdych se narodil v Praze, vystudoval na FSV UK obor politologie a mezinárodní vztahy. V letech 2008-9 byl ředitelem kabinetu vicepremiéra pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR, kde se věnoval jak přípravám a realizaci českého předsednictví v EU, tak i obecně evropské i domácí politické agendě. V období 2010-13 působil v Kanceláři Poslanecké sněmovny PČR jako hlavní poradce Zahraničního výboru. V současnosti pracuje v soukromém sektoru jako nezávislý konzultant.