Ing. Tomáš Heres

zastupitel městské části
místopředseda oblastního sdružení
pokladník místního sdružení

Životopis

Ing. Tomáš Heres se narodil v Praze, vystudoval Fakultu managementu VŠE v Praze, působil v oddělení controllingu společnosti Skanska, následně pak působil 5 let jako ředitel cateringové společnosti se 300 kmenovými zaměstnanci a oblastí působnosti po celém území ČR, a to až do jejího prodeje investičnímu fondu v roce 2010. Od roku 2011 zastával funkci oblastního manažera ODS Praha 1. Mezi lety 2015–2020 byl asistentem europoslance. Od roku 2020 je předsedou finančního výboru MČ Praha 1. Dále je od roku 2014 vlastníkem a jednatelem společnosti.