Ing. Tomáš Heres

místopředseda oblastního sdružení
pokladník místního sdružení

Životopis

Ing. Tomáš Heres se narodil v Praze, vystudoval Fakultu managementu VŠE v Praze, působil v oddělení controllingu společnosti Skanska, následně pak působil 5 let jako ředitel cateringové společnosti se 300 kmenovými zaměstnanci a oblastí působnosti po celém území ČR, a to až do jejího prodeje investičnímu fondu v roce 2010. Od roku 2011 zastával funkci oblastního manažera ODS Praha 1. Mezi lety 2015–2020 byl asistentem europoslance. Od 2020 do roku 2022 byl předsedou finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 1, od roku 2022 je Místostarostou MČ Praha 1, v gesci má finance a nakládání s majetkem městské části.  Dále je od roku 2014 vlastníkem a jednatelem společnosti.