Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jaroslava Janderová

předsedkyně oblastního sdružení

Richard Bureš

místopředseda oblastního sdružení

Monika Jirásková

členka oblastní rady

Vladimír Mařík

člen oblastní rady

Eva Špačková

členka oblastní rady

Michal Valenta

člen oblastní rady

Jiří Verner

člen oblastní rady