13. ledna 2021

Kraj v loňském roce proinvestoval do silnic více jak 1,2 miliardy korun

Královéhradecký kraj čtvrtým rokem pokračuje v nastaveném trendu, kdy do rekonstrukcí silnic II. a III. tříd a mostů investuje okolo miliardy korun ročně. Loni tak v rámci 31 staveb celkově zrekonstruoval téměř 62 kilometrů silnic a 5 mostů. Prostavělo se více než 1,2 miliardy korun. Zároveň provedl souvislé opravy nebo pokládku mikrokoberců na dalších téměř 34 kilometrech, na což vynaložil 116 milionů korun.

„Zásadní navýšení finančních prostředků do oprav krajských silnic bylo jednou z mých hlavních priorit při vstupu do vedení kraje v závěru roku 2016. Čtvrtým rokem po sobě se nám daří držet množství vynaložených prostředků okolo jedné miliardy korun. V tuto chvíli máme pro letošní rok prozatím připravené další investice za zhruba 850 milionů korun, nicméně budeme hledat další finanční zdroje proto, abychom celkový objem na opravy silnic udrželi na hodnotách z předchozích čtyř let,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Nejvíce finančních prostředků se profinancovalo v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kde se v loňském roce prostavělo přes 686 milionů korun za 11 provedených staveb. Více jak 107,4 milionu korun si například vyžádaly stavební práce na silnici II/326 mezi Novým Bydžovem a Myštěvsí. Druhou nejnákladnější stavbou byla první etapa rekonstrukce silnice z Bohuslavic do Nového Města nad Metují, která si vyžádala 93,5 milionu korun.

Druhým nejvýznamnějším zdrojem financování byl státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Z jeho celkových prostředků za skoro 250 milionů se opravuje například komunikace z Teplic nad Metují do Adršpachu či úsek z Hostinného do Rudníku. Samotný krajský rozpočet zajistil financování silničních projektů za více jak 143 milionů korun.

„Kromě velkých rekonstrukcí či výstavby nových komunikací zajistila Údržba silnic Královéhradeckého kraje ještě souvislé opravy více jak 15 kilometrů silnic a pokládku mikrokoberců na 19 kilometrech. Celkové náklady na tyto opravy dosáhly 116 milionů korun. Konkrétní podrobnosti ohledně přesného harmonogramu následující stavební sezony chceme představit nejpozději na konci prvního čtvrtletí letošního roku,“ uvedl radní pro dopravu Václav Řehoř.

Královéhradecký kraj se kromě rekonstrukcí silnic zabývá také výstavbou komunikací v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny na Rychnovsku. Na konci června loňského roku se dokončila první etapa obchvatu Opočna, ve které se loni prostavělo téměř 63 milionů korun. V okolí průmyslové zóny v roce 2020 také začaly stavební práce na obchvatu Domašína, které si v loňském roce vyžádaly téměř 33,5 milionů korun.

Královéhradecký kraj spravuje zhruba 3 300 kilometrů silnic II a III. třídy. Vedle toho kraj prostřednictvím Údržby silnic Královéhradeckého kraje zajišťuje zimní údržbu silnic první, druhé a třetí třídy v celkové délce 3 751 kilometrů.

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor PČR
expert ODS pro bezpečnost
člen výkonné rady ODS