Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Martin Červíček

předseda oblastního sdružení

Miloš Pochobradský

1. místopředseda oblastního sdružení

Marek Bauer

místopředseda oblastního sdružení

Jiří Škop

místopředseda oblastního sdružení

Roman Toušek

místopředseda oblastního sdružení

Libuše Betášová

členka oblastní rady

Zdeněk Cee

člen oblastní rady

Iva Doudová

členka oblastní rady

Marcela Franková

členka oblastní rady

Radek Jakubský

člen oblastní rady

Jiří Klemt

člen oblastní rady

Josef Král

člen oblastní rady

Luboš Rejl

člen oblastní rady

Milena Řehůřková

členka oblastní rady

Petr Scholz

člen oblastní rady

Antonín Stanislav

člen oblastní rady