29. června 2020

Dnešním podpisem koaliční smlouvy spojila v Královéhradeckém kraji své síly Občanská demokratická strana (ODS) se Starosty a nezávislými (STAN) a hnutím Východočeši do letošních krajských voleb

Toto spojení není narychlo „upečenou“ či pouze účelově sestavenou volební koalicí, ale vzešlo z již prověřené a výsledky podložené spolupráce v uplynulém období, kdy se ve svěřených úsecích samosprávy i díky aktivní činnosti 4 radních za ODS, STAN a VČ zejména podařilo více jak zdvojnásobit investice do silnic, postavit zcela novou budovu náchodské nemocnice za 1,6 miliardy Kč, zkvalitnit střední školy a investovat do nich 1,5 miliardy Kč. Vše při doplacení dluhů kraje částkou 450 mil. Kč a nastavení nových pravidel pro zajišťování dopravní obslužnosti.

Cílem nového spojení je využít širšího politického kontextu tradiční politické strany jako je ODS, spolu s pohledem „z první linie“ hnutí STAN a regionálního patriotismu Východočechů pro to, abychom společnými silami definovali skutečné priority našeho kraje a současně dokázali prosazovat jeho zájmy i v rámci ovlivňování celostátní politiky. Koalice ODS, STAN a Východočeši chce společně také reagovat na volání nemalé části veřejnosti po spolupráci, a nikoliv dalším štěpení politických subjektů, a být tak příkladem či prubířským kamenem pro možnou budoucí spolupráci i na celostátní úrovni.

„Základními společným východisky pro činnost krajských i obecních samospráv je odpovědná a otevřená politika, - tedy vyrovnané hospodaření, transparentnost, úspory v provozu a nárůst skutečných investic. Nebudeme-li pořádně hospodařit, budeme v kraji jezdit po rozbitých silnicích do nevyhovujících nemocnic, ve kterých budou podprůměrní lékaři (protože ty dobré nebudeme moci zaplatit) a studovat v zašlých budovách středních škol s vybavením nevyhovujícím současným požadavkům výuky, kde budou špatně placení nekvalifikovaní kantoři,“ říká JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., advokát a zastupitel KHK, který je na 3. místě společné kandidátky.

Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje a „dvojka“ kandidátky, ke společné cestě pro další volební období dodává: „Do voleb před 4 lety jsem šla mnohaletými zkušenostmi především z regionální politiky, čerstvou zkušeností poslankyně a ambicemi měnit věci k lepšímu. Dostala jsem důvěru řídit oblast školství, kultury a sportu, kde mne čekalo hodně dlouho neřešených problémů i řada nepopulárních rozhodnutí. Nejsem člověk, který dělá jen líbivá a prázdná gesta, jsem zvyklá naslouchat a problémy řešit a věřím, že se mi i mnohé povedlo. Jsem týmový hráč. Do budoucna chci být součástí vedení kraje, které si důvěřuje, spolupracuje a vzájemně se podporuje. A to je pro mne spolupráce s kolegy, kteří tyto hodnoty prokázali již v uplynulém období, v čele s Martinem Červíčkem jako hejtmanem, který se umí rozhodnout, důvěřovat svým kolegům a nastavit společnou cestu. Jedině tak budeme moci využít dosavadní společnou zkušenost, znalost problémů i priorit, a díky tomu efektivně dotáhnout věci započaté a systémově a jako dobří hospodáři řešit ty dosud nevyřešené“.

Lídrem společné kandidátky ODS plus STAN a Východočeši se stal senátor za volební obvod Náchodsko a 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.. „Mým celoživotním mottem, s nímž jsem vstupoval i do veřejného života jako politik, je Kde je vůle, tam je i cesta, a řídím se jím dodnes. Politika je pro mne službou veřejnosti a té jsem sloužil nejprve mnoho let v uniformě, kdy jsem odpovídal za bezpečnost České republiky a poslední 4 roky jako politik. V politice je třeba nacházet kompromisy, aniž by tyto měly za následek zklamání víry v to, co děláme a ztrátu důvěry voličů. Přesto jsem stále přesvědčen, že politika má být prostředkem k tomu, jak pomoci řešit problémy obyvatel našeho kraje, naší země. Proto jsem se na to dal, a proto v tom chci pokračovat. Nejsem ten, kdo vzdává bitvy, uhýbá před překážkami a nechci se spokojit s polovičatými výsledky. Jsem připraven vést spolu se svými kolegy, s nimiž jsem měl možnost si ověřit fungující a smysluplnou spolupráci již v uplynulém období, nejenom kandidátku, ale v nadcházejícím volebním období i náš kraj zodpovědně, kompetentně, rozhodně a bezpečně. A to i v jakékoliv nečekané situaci. Jsem připraven využít svou vůli, manažerskou zkušenost, znalost konkrétních problémů v našem kraji, i možnosti lépe prosazovat a hájit regionální zájmy díky své účasti na celostátní politice v prostředí Senátu PČR, nejen v oblasti dopravy, ale k řešení problémů a vytváření lepších podmínek pro život občanů Královéhradeckého kraje ve všech oblastech. Věřím však, že více než všechny sliby, budou pro mou kandidaturu a případně získání hlasu voličů, nejvíce relevantním argumentem mé dosavadní výsledky. Důvěřuji i všem dalším kandidátům na společné kandidátce, že své voliče přesvědčí zejména svou kompetentností a výsledky, aby pro ně dát svůj hlas, bylo dobrou volbou. Budeme vést slušnou volební kampaň bez napadání, s důrazem na konkrétní krajský program“.

brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček

kandidát na hejtmana pro krajské volby 2020
předseda senátorského klubu ODS
expert ODS pro bezpečnost
člen výkonné rady ODS
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje