Navrhovaný rozpočet považuji v čase pokrizového růstu za projídací
3. prosince 2014

Radim Holeček: Navrhovaný rozpočet považuji v čase pokrizového růstu za projídací

Projev poslance Radima Holečka na 23. schůzi Poslanecké sněmovny.

 
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové,
 
využil jsem pouze faktické, protože se vejdu do dvou minut. Kolega Karamazov k vysokým školám vše řekl, a já bych chtěl říci něco k podpoře vědy, výzkumu a inovací. 
 
Všichni se shodneme na tom, že významným předpokladem zvyšování konkurenceschopnosti je podpora vědy, výzkumu a inovací tak, aby se tyto v maximální možné míře uplatnily v praxi. Jako vysokoškolský pedagog si ze srdce přeji, aby financování české vědy bylo dostatečné, a aby byl stát schopen ufinancovat věci, jež jsou kvalitní, a pomáhají nejen rozvoji vědy, ale i společnosti. Vždy jsem byl zastáncem toto, aby se kladl důraz na přesouvání prostředků z okamžité spotřeby do investic do budoucnosti, to jest na nasměrování veřejných a zejména soukromých prostředků do vzdělání, vědy, výzkumu, inovací a špičkových technologií. Nasměrování ve prospěch těch, kteří mají skutečné výsledky. 
 
Rozpočet jako celek považuji v čase pokrizového růstu za takzvaně projídací. Ve srovnání s rokem 2013, kdy do vědy, výzkumu a inovací plynulo 40 mld., pamatuje návrh rozpočtu 2015 na tuto kapitolu pouze částkou 35 mld., a na investice jako celek má jít o 25 mld. méně. Pro takový rozpočet já ruku zvednout nemohu. 
 
Děkuji.

Mgr. Bc. Radim Holeček
poslanec PČR
1. místopředseda regionálního sdružení

Více o autorovi