Interpelace na ministra vnitra ve věci problematiky migrace na Ústecku
8. října 2015

Radim Holeček: Interpelace na ministra vnitra ve věci problematiky migrace na Ústecku

Ústní interpelace poslance Radima Holečka na ministra vnitra Milana Chovance ve věci problematiky migrace na Ústecku.

 
Radim Holeček: 
 
Vážený nepřítomný pane ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci převážně mužského detenčního zařízení v Drahonicích na Lounsku, které toto pondělí zahájilo provoz. Jako poslanec zvolený za Ústecký kraj s tímto naprosto nesouhlasím. Ústecký kraj musí mít jiné priority než se starat o 240 uprchlíků. Náklady pro daňové poplatníky jsou vyčísleny na 2,5 mil. korun měsíčně. Náš kraj se potýká s celou řadou jiných problémů, převážně sociodemografických a socioekonomických. Zatím se situaci ve vyloučených lokalitách daří poměrně slušně stabilizovat. Tak nám prosím do kraje nepouštějte další migranty, kteří se po propuštění z detenčního zařízení mohou volně pohybovat po okolí. Žádám vás tedy o zrušení tohoto detenčního zařízení.
 
A pro písemnou odpověď připojuji ještě následující dotazy. Za prvé, dle analýzy Ministerstva vnitra hlasování kvalifikovanou většinou ve věci kvót odporuje evropskému právu. Proč se tedy ČR neobrátí na soud? Za druhé, už vláda ví, kolik uprchlíků bude přijímat, v jakých letech a z jakých zemí? Děkuji za pozornost.

Mgr. Radim Holeček
člen místní rady
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi