Ing. Bc. Jiří Bláha

člen rozhodčí komise
náměstek primátora
člen oblastní rady

Životopis

Představujeme Ing. Bc Jiřího Bláhu (ODS), kandidáta do zastupitelstva města Hradec Králové. Jiří Bláha je dlouholetým členem ODS. Od roku 2000 je členem republikové rozhodčí komise ODS, pracoval jako předseda místního sdružení ODS Plodiště nad Labem a v současné době je členem oblastní rady Hradec Králové. V minulosti byl několikrát na kandidátce ODS do zastupitelstva města Hradec Králové.  

Narozen: 1954

Bydliště: Hradec Králové

Stav: ženatý, otec dvou dětí

Vzdělání: vysokoškolské – ČVUT fakulta strojní – chemické a potravinářské stroje, PF MU Brno - správní věda, správní právo, finanční právo, podnikání

Povolání: vedoucí živnostenského úřadu

Koníčky: četba, právo podnikání, sport

Politické působení: člen ODS od roku 1994

Jiří Bláha (64 let) žije v Hradci Králové nepřetržitě, kromě vysokoškolských studií. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Po ukončení vysokoškolských studií svoji pracovní kariéru zahájil jako pracovník technického rozvoje, následně jako výzkumný pracovník v SVÚS Hradec Králové v oboru stavby sklářských tavících agregátů. V roce 1992 nastoupil na živnostenský referát Okresního úřadu Hradec Králové, kde se začal věnovat nově vznikající problematice podnikání a živnostenského podnikání. Zde také vystudoval Právnickou fakultu Masarykovi univerzity v Brně. Od roku 1999 je vedoucím Živnostenského úřadu magistrátu města Hradec Králové.

Články (10)

Další články