Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Pavel Staněk

předseda oblastního sdružení

Jiří Tesner

místopředseda oblastního sdružení

Oldřich Vlasák

místopředseda oblastního sdružení

Miroslav Hloušek

člen oblastní rady

Filip Kaška

člen oblastní rady

Zdeněk Kousal

člen oblastní rady

Jiří Kričfaluši

člen oblastní rady

Miloš Nepilý

člen oblastní rady

Matěj Novotný

člen oblastní rady

Milan Plšek

člen oblastní rady

Petra Škopová

členka oblastní rady

Jakub Vít

člen oblastní rady