Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Václav Řehoř

předseda oblastního sdružení

Michal Moravec

místopředseda oblastního sdružení

Jakub Vít

místopředseda oblastního sdružení

Jiří Bláha

člen oblastní rady

Jaroslav Filip

člen oblastní rady

Jiří Kričfaluši

člen oblastní rady

Matěj Novotný

člen oblastní rady

Milan Plšek

člen oblastní rady

Pavel Staněk

člen oblastní rady

Josef Šejvl

člen oblastní rady

Ladislav Šimeček

člen oblastní rady

Petra Škopová

členka oblastní rady

Jiří Tesner

člen oblastní rady