1. března 2023

Strategický plán pro město Hradec Králové schválen

Včera byl na Zastupitelstvu města naprostou většinou hlasů schválen Strategický plán města Hradce Králové do roku 2040. Výsledný dokument je výsledkem procesu, jenž byl zahájen vypsáním veřejné zakázky na zpracování nového Strategického plánu (SP) pro město Hradec Králové dne 2. 7. 2021. Bylo vybráno sdružení společností PROCESCentrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Práce byla naplánována na přibližně 18 měsíců.

Předkládaný SP obsahuje část analytickou, návrhovou a implementační a je členěn podle jednotlivých strategických cílů: 1. Konkurenceschopné město 2. Zdravé a soudržné město 3. Chytré město s efektivní infrastrukturou 4. Město pro život 5. Dobře řízené město.

Nyní budou realizovány závěrečné aktivity, zejména pak propagace nového strategického plánu (informování na webových stránkách města, v Radnici, na sociálních sítích atd.). Současně bude připravena finální verze Akčního plánu SP, který bude obsahovat projekty, jejichž prostřednictvím budou naplňovány strategické cíle SP. Akční plán bude opět předložen orgánům města ke schválení.

Jsem rád, že došlo víceméně k završení práce nad tímto důležitým dokumentem pro město Hradec Králové, které započala minulá radnice.

Ing. Oldřich Vlasák

předseda klubu zastupitelů ODS Hradec Králové
radní statutárního města Hradec Králové
emeritní místopředseda Evropského parlamentu