Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jiří Kalous

předseda oblastního sdružení

Tomáš Horyna

člen oblastní rady

Petr Plíšek

člen oblastní rady

Petr Šošško

člen oblastní rady