Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jiří Kalous

předseda oblastního sdružení

Petr Šošško

místopředseda oblastního sdružení

Jiří Čečrle

člen oblastní rady

Tomáš Horyna

člen oblastní rady

Jaroslav Chroust

člen oblastní rady