Děčín

#ODS Česká Kamenice Živě

ODS

ODS MS Česká Kamenice sdílel(a) nadcházející události uživatele Rozhledna na Studenci.

otevřít odkaz

ODS

ODS MS Česká Kamenice je v Bratrské Oltáře.

otevřít odkaz

ODS

https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/v-ceske-kamenici-zvolili-starostu-podle-planu-je-mu-23-let-20181101.html

otevřít odkaz

ODS

http://ods-ckamenice.cz/vyroci_100let.html 1918 - 100 let od vzniku Československa Už sto let uplynulo od vzniku samostatného československého státu. A za to naše společné století jsme my Češi a Slováci zažili tolik příběhů, které by měly být stále připomínány. Vše začalo rokem 1918, kdy se naše společné touhy o svrchovaném státě proměnily ve skutečnost a přijali jsme jako našeho prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. 1938 - 80 let od přijetí tzv. Mnichovské dohody Mnichovská dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu. Byla dojednána 29. září 1938 v Mnichově (ve všech jazykových verzích pak byla podepsána po půlnoci, tj. 30. září 1938). Zástupci čtyř zemí – Neville Chamberlain (Velká Británie), Édouard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie) – se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit pohraniční území obývané Němci (Sudety) Německu. Zástupci československé strany (Hubert Masařík, Vojtěch Mastný) byli přítomni, ale k jednání samotnému nebyli přizváni. Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah Adolfa Hitlera rozbít demokratické Československo, což bylo jedním z jeho postupných cílů k ovládnutí Evropy. 1948 - 70 let od úplného převzetí moci komunisty Únorové události roku 1948, provázené vlnami zběsilého státního terorismu let 1948–1953/1955 jako nejvýraznějšího projevu z východu jednostranně vynucované sovětizace, zastavily na dlouho vzestupný vývoj Československa. Skutečnost však není nikdy černobílá: odkaz prvorepublikových avantgard v druhé polovině 20. století byl antitezí tohoto zhoubného vývoje a dal připomenout všem nejsilnějším stránkám české i slovenské národní povahy. 1968 - 50 roků od Pražského jara a následné invaze armád Varšavské smlouvy Dalším důležitým milníkem, na který můžeme být právem hrdí, je rok 1968 a takzvané pražské jaro, kdy jsme se pokusili vymanit z diktatury, byť tento náš společný pokus byl ukončen okupací (invaze armád Varšavské smlouvy).

otevřít odkaz

ODS

ODS MS Česká Kamenice aktualizoval(a) úvodní fotku.

otevřít odkaz

ODS

https://www.novinky.cz/domaci/486462-radnici-v-ceske-kamenici-povede-23lety-student.html

otevřít odkaz

ODS

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám ještě jednou poděkoval za účast ve volbách a pogratuloval panu Vaitovi k získání mandátu zastupitele za ODS, kterému bylo zároveň nabídnuto místo radního, které přijal. Rodící se koalice by měla být v domto složení: Starosta: Jan Papajanovský Místostarosta: Václav Doleček Radní: Jan Papajanovský, Václav Doleček, Martin Konečný, Vojtěch Marek a František Vait Čeká nás všechny tedy něco nového. Věřme, že se Česká Kamenice posune dále a bude se rozvíjet.

otevřít odkaz

ODS

Děkujeme všem občanům, kteří přišli volit a dvojnásobně těm, kteří volili někoho z naší kandidátky nebo dokonce celou. Uvidíme, jak to dopadne...

otevřít odkaz

Naši lidé