Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Mokříš

předseda místního sdružení

Vít Filipenský

místopředseda místního sdružení

Radek Černý

člen místní rady

Věra Mokříšová

členka místní rady

Jaroslav Ptáček

člen místní rady

Petr Staněk

člen místní rady

Jaromír Vyboštok

člen místní rady