Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Mokříš

předseda místního sdružení

Petr Staněk

místopředseda místního sdružení

Radek Černý

člen místní rady

Vít Filipenský

člen místní rady

Jaroslav Ptáček

člen místní rady

Tomáš Sedláček

člen místní rady

Jaromír Vyboštok

člen místní rady