Ing. Jaromír Vyboštok

člen regionální kontrolní a revizní komise
člen místní rady