Ing. Jaromír Vyboštok

člen místní rady
člen oblastní rady