Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Tomáš Hrabálek

předseda místního sdružení

Zdeňka Peterková

místopředsedkyně místního sdružení

Jitka Kratochvílová

pokladnice místního sdružení

Libor Beneš

člen místní rady

Blanka Přibylová

členka místní rady

Ondřej Žaba

člen místní rady