Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Petr Velička

předseda místního sdružení

Jiří Michlíček

místopředseda místního sdružení

Tomáš Ouředníček

člen místní rady

Zdeňka Peterková

členka místní rady

Blanka Přibylová

členka místní rady