Zdeňka Peterková

místopředsedkyně regionální kontrolní a revizní komise
místopředsedkyně místního sdružení