Tomáš Hrabálek

předseda místního sdružení
pověřený pokladník
místopředseda oblastního sdružení

Životopis

Narodil jsem se 23. dubna 1975 v Brně . střední školu elektrotechnickou jsem ukončil maturitou v roce 1993. Od toho roku žiji trvale ve Velké Meziříčí, kde i podnikám (stavební činnost -podlahář).

Mám 4 děti.

K mým velkým zálibám patří rodina,cestování a dobré víno. Domluvím se částečně anglicky, německy, rusky a španělsky.

Od roku 2005 jsem členem Občanské demokratické strany ve Velkém Meziříčí, kde aktivně pracuji jako člen oblastního sdružení ZR a člen finančního výboru a bytové komise ve Velké Meziříčí

Proč kandiduji

Kraj Vysočina je podle mého názoru úžasným místem pro život, odpočinek a práci. Jako živnostníka mě zajímá především problematika vlivu kraje na podnikání. Chci se aktivně podílet na zlepšení podmínek pro nás, malé živnostníky.