Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Milan Samec

předseda místního sdružení

Kristýna Kopecká

místopředsedkyně místního sdružení

Ondřej Vojta

místopředseda místního sdružení

Zdeňka Hubínková

pokladnice místního sdružení

Michal Hazdra

člen místní rady