Ing. Kristýna Kopecká

místostarostka městské části