Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Martin Tošner

předseda místního sdružení

Zdenka Vachková

místopředsedkyně místního sdružení

Leona Šteigrová

pokladnice místního sdružení

František Cvekl

člen místní rady

Pavel Čermák

člen místní rady

Eva Chocholatá

členka místní rady

Martin Rathouský

člen místní rady

Jiří Slach

člen místní rady