1 2 3 4 Místní rada – ODS – Občanská demokratická strana

Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Dekický

předseda místního sdružení

Jan Abrahamčík

místopředseda místního sdružení

Marek Kudela

místopředseda místního sdružení

Lenka Pastyrniaková

pokladnice místního sdružení

Zbyněk Dvořák

člen místní rady

Petr Jedlička

člen místní rady

Jaroslav Klega

člen místní rady

Dominik Kolder

člen místní rady

Michal Sněhota

člen místní rady

Adam Zajac

člen místní rady

Radana Zapletalová

členka místní rady