Bc. Radana Zapletalová

členka místní rady
zastupitelka statutárního města
místopředsedkyně oblastního sdružení