!!! Jih uzavírá mateřské školky !!!
17. března 2020

!!! Jih uzavírá mateřské školky !!!

Rada obvodu rozhodla s platností od čtvrtku 19. 3. 2020 do odvolání o uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih.

Zároveň budou, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 15. 3. 2020, otevřeny MŠ F. Formana 13 na Dubině a MŠ Za Školou 1 v Zábřehu, určené výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a v dalších mimořádných, individuálně posuzovaných případech (mezi ně patří děti zaměstnanců úřadu práce, okresní správy sociálního zabezpečení, pracovníků v sociálních službách, léčeben dlouhodobě nemocných a vězeňství). Pro přihlášení docházky ve výše uvedených případech je třeba kontaktovat ředitelky těchto školek:
MŠ F. Formana, Martina Raková: 777079918 nebo 596 711 804. U MŠ Za Školou pak Věru Miklušovou na tel.: 602 511 622. Formulář žádosti o ošetřovné lze získat také on-line