Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Kateřina Pavlíčková

předsedkyně místního sdružení

Eva Nováková

místopředsedkyně místního sdružení

Žofie Zemanová

místopředsedkyně místního sdružení

Jaromír Krátký

pokladník místního sdružení

Josef Bratršovský

člen místní rady

Tomáš Kareš

člen místní rady

Miroslav Skala

člen místní rady