16. ledna 2023

SPOLU pro Prahu: SPOLU přichází s nabídkou na většinu v radě pro Piráty a STAN. Nová vláda může vzniknout do měsíce

(www.ods.cz/region.prazsky) Na základě povolebních jednání s Pirátskou stranou a hnutím STAN, která proběhla v posledních dnech, přichází koalice SPOLU se vstřícnou a konstruktivní nabídkou na složení Rady hlavního města Prahy. Přijetí nabídky odblokuje situaci v Praze a umožní okamžité složení rady s mandátem vycházejícím z vůle voličů. Zároveň bude opřena o 37 hlasů, což umožní nejen transparentní, ale především stabilní vládnutí.

Nabídka většinové koalice v poměru SPOLU pro Prahu – 5 členů rady včetně primátora, stávající koalice 6 členů rady (Piráti 4 a STAN 2), naplňuje dlouhodobě uplatňovaný pirátský požadavek na rozložení počtů členů rady mezi jednotlivé koaliční partnery, kde koalice SPOLU pro Prahu nemá většinové zastoupení. „Abychom podpořili vznik koalice na vládním půdorysu, vzdali jsme se většiny v radě, pozice investičního náměstka a našim koaličním partnerům jsme nabídli gesce, které jsme sami chtěli vykonávat. Chceme jít totiž do vedení magistrátu ne proto, že usilujeme o funkce, ale proto, aby vedení města začalo konečně fungovat a nadále nevládla rada bez mandátu voličů,“ uvedl kandidát na primátora Bohuslav Svoboda s tím, že věří, že tímto krokem se zcela jednoznačně eliminují obavy koaličních partnerů o možnosti přehlasovávání zbývajících členů koalice ze strany vítězné koalice SPOLU.

Koalice SPOLU nabízí koaličním partnerům 6 míst v Radě hlavního města Prahy. Pirátské straně následující 4 resorty – prvního náměstka pro oblast dopravy, radního pro oblast správy majetku, radního pro oblast životního prostředí a radního pro oblast legislativy, ICT, Smart City a inovací. Pro hnutí STAN počítá nabídka s 2 resorty – radního pro územní rozvoj a radního pro školství a sport. „Nabídka je maximálně vstřícná. Od začátku jsme jasně deklarovali, že naším cílem je vznik koalice na vládním půdorysu. A tato nabídka je toho důkazem. Zároveň umožní naplňování našich programových priorit, byť o některé gesce jsme měli velký zájem. V rámci snahy o vytvoření koalice jsme ale ustoupili. U těchto gescí, například v dopravě, očekáváme, že v případě, že koaliční partneři akceptují naši nabídku, dojde následně k jednání programových týmu. Ty budou mít za úkol nalezení kompromisu, aby byly naplněné programové priority jednotlivých stran,“ uvedl předseda zastupitelského klubu SPOLU Zdeněk Zajíček.

„Je potřeba si uvědomit, že ačkoli máme různé programy, různé cíle, různé názory, tak všichni jsme byli zvoleni Pražany a všichni máme zodpovědnost k tomuto městu. Jsme přesvědčeni, že chceme-li udělat pro Prahu krok vpřed, musíme z některých věcí ustoupit. Pevně věříme, že se nám podaří najít shodu a že konečně dáme našemu městu nové vedení, které si Pražané zaslouží,“ uzavřel předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

Příloha 1: Nabídka většinové koalice ve složení SPOLU pro Prahu, Piráti a STAN v následujícím početním složení a s rámcovými kompetencemi.

primátor

SPOLU

vnější vztahy, bezpečnost, energetická a kybernetická bezpečnost

člen rady

SPOLU

finance a fondy

člen rady

SPOLU

bydlení, sociální věci a zdravotnictví

člen rady

SPOLU

infrastruktura a městské služby

člen rady

SPOLU

kultura, cestovní ruch, památková péče, výstavnictví, animal welfare

člen rady

Piráti

doprava

člen rady

Piráti

majetek

člen rady

Piráti

životní prostředí

člen rady

Piráti

legislativa, ICT, Smart City, Inovace

člen rady

STAN

územní rozvoj

člen rady

STAN

školství a sport