Veřejná výzva starostce MČ Praha-Klánovice Zorce Starčevičové
29. září 2019

Veřejná výzva starostce MČ Praha-Klánovice Zorce Starčevičové

Paní starostko,

ještě před zahájením akce „Výstavba víceúčelového sportoviště“ si Vás znovu dovolujeme vyzvat, abyste nemrhala veřejnými finančními prostředky a uvedenou akci (stavbu) vůbec nezahajovala.

Za částku více než 3,5 milionu Kč totiž reálně hodláte vybudovat pouze:

  • jedno malé hřiště na badminton (tedy indoorový sport, který se kvůli větru venku hraje pouze rekreačně, a to mimo hřiště – na plážích, zahradách apod.),
  • jeden streetballový koš,
  • dva stoly na ping-pong.

Vydat za toto přes 3,5 mil. Kč považujeme za obrovské plýtvání penězi. Ze zveřejněné projektové dokumentace jednoznačně vyplývá, že většinu z této částky „spolkne“ naprosto zbytečné zbourání zcela funkčního a vyhovujícího volejbalovo/nohejbalového hřiště a jeho znovu postavení jen o pár metrů vedle. Klánovice a jeho občané tímto přesunem žádné nové sportoviště nezískají.

Cena za samotné (byť nesmyslné) hřiště na badminton, jeden streetballový koš a dva ping-pongové stoly by byla řádově 10x nižší. Takže více než 3 mil. Kč z klánovického rozpočtu obrazně řečeno házíte do koše.

Není v této věci až tolik podstatné, že jde o dotaci z MHMP. Stále jsou to veřejné peníze získané z našich daní. Takovéto plýtvání finančními prostředky považujeme za naprosto nepřijatelné a před veřejností neobhajitelné.

Ferdinand Polák, Slavomír Jaroš, Veronika Gotthardt, Karel Loucký, Petr Šafránek, Alena Kolovrátková

zastupitelé MČ Praha-Klánovice za ODS