Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Ferdinand Polák

předseda místního sdružení

Slavomír Jaroš

místopředseda místního sdružení

Karel Loucký

pokladník místního sdružení

Jaroslav Brom

člen místní rady

Petr Naidr

člen místní rady