ODS iniciovala mimořádné jednání zastupitelstva MČ Praha-Klánovice
28. května 2019

ODS iniciovala mimořádné jednání zastupitelstva MČ Praha-Klánovice

Zastupitelé za ODS iniciovali svolání mimořádného jednání zastupitelstva Klánovic, aby přiměli vedení městské části urychleně podniknout kroky k výstavbě nového multifunkčního hřiště.

Po novém multifunkčním hřišti je v Klánovicích mezi dětmi, mládeží i dospělými evidentní poptávka. Na hřiště je připravený pozemek, hotový projekt a zajištěné financování hlavní části (tzv. 1. etapa). V případě získání dalších finančních prostředků je možné kdykoliv v budoucnu hřiště rozšířit o další herní prvky a zázemí (tzv. 2. etapa). Projekt připravilo minulé vedení radnice v čele se starostou Ferdinandem Polákem (ODS), současné vedení se však k projektu staví liknavě a za více než půl roku reálně nijak nepokročilo. Proto zastupitelé za ODS připravili souhrnné podklady a iniciovali svolání zastupitelstva MČ Praha-Klánovice, aby přiměli současné vedení městské části v této věci konat a projekt hřiště realizovat. Základní informace k projektu multifunkčního hřiště najdete v přiložených souborech.