Úspěšný starosta do Senátu
24. března 2019

Jiří Zajac: Proč dát v doplňovacích senátních volbách hlas Ing. Janu Jarolímovi

Na otázku, proč dát v doplňovacích senátních volbách hlas Ing. Janu Jarolímovi, je snadná odpověď. Protože je za ním vidět práce nejen pro městskou část Praha 9, kde je už čtvrté volební období starostou. Svou vizi silného severovýchodního regionu Prahy se snaží konkrétními kroky naplňovat již několik let. Silný region stojí na samostatnosti místních samospráv. Tu však značně oslabuje fakt, že musí platit za služby, které si objednal stát – zajistit provoz mateřských a základních škol, sociální služby, chod úřadu…
Jan Jarolím inicioval setkávání starostů městských částí, a při společných jednáních s vedením hlavního města Prahy se tak podařilo v rámci dotačních vztahů získat více peněz do každé městské pokladny. Ne jednorázově, ale např. díky dlouhodobě se zvyšujícímu minimálnímu příspěvku na obyvatele, příjmy městských částí rok od roku rostou kontinuálně. MČ Praha 14 tak letos získá 170 milionů korun, což je o 58 milionů více než v roce 2014, kdy ještě k tomuto postupnému narovnávání finančních vztahů mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi nedocházelo. V posledních pěti letech tak čtrnáctka získala „navíc“ 169 milionů korun.
Jednota městských částí, za níž zase stojí Jan Jarolím, zásadně ovlivnila i začátek jednání o vzniku tzv. vládní čtvrti v Letňanech. Už to není rozhodnutí o nás bez nás, které by negativně dopadlo i na život v Praze 14. Zástupci státu veřejněslibují dostavět Pražský okruh a poskytnout finance na stavbu vnitřního okruhu. Ano, jsou to stále jen sliby. Ale dotáhnout do konce řešení letitých dopravních problémů a postavit na nohy roky zanedbávanou infrastrukturu v naší části Prahy mohou správní lidé typu Jana Jarolíma. Ten se dokáže obklopit schopnými spolupracovníky, tým stmelovat a vyhrocená jednání s protistranou měnit na konstruktivní dialog.
Politika je služba lidem, práce, která stejně jako jiné činnosti, v nichž máte být úspěšní, vyžaduje odbornost, přehled, zkušenosti, nasazení. To všechno Jan Jarolím má a jsem přesvědčen, že v Senátu by vše zúročil ve prospěch severovýchodu Prahy, tedy i naší městské části.

Jiří Zajac

Jiří Zajac

zástupce starosty MČ Praha 14
zastupitel MČ Praha 14
1. místopředseda regionálního sdružení ODS Praha
místopředseda oblastního sdružení ODS Praha 14
místopředseda místního sdružení ODS Praha 14 - Lehovec - Černý Most


Více o autorovi