Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jindřich Jukl

předseda místního sdružení

Martin Drlička

místopředseda místního sdružení

Pavlína Doušová

pokladnice místního sdružení

Richard Stára

člen místní rady

Jan Škrle

člen místní rady