Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Marie Kubíková

předsedkyně místního sdružení

Pavlína Civínová

místopředsedkyně místního sdružení

Karel Hereš

pokladník místního sdružení

Pavel Bém

člen místní rady

Vladimír Šuvarina

člen místní rady