Vladimír Šuvarina

zastupitel městské části
člen oblastní rady
člen místní rady

Životopis

V Bubenči, na Urale, žiji takřka celý život - v domě, který spolupostavil můj pradědeček - a považuji se tak za lokálního patriota. Po studiích na Fakultě dopravní ČVUT a absolvování základní vojenské služby jsem nastoupil do firmy Siemens, kterou jsem po několika letech opustil a začal soukromě podnikat v oboru IT. V současné době se živím jako IT konzultant. Jsem ženatý a mám tři děti. Pro Šestku chci i nadále pracovat v dopravě. Jsem toho názoru, že i drobná dopravní opatření mohou pomoci, existuje-li ucelená vize dopravy a nemusíme tak jenom čekat, než nám stát konečně dostaví okruh. Stejně tak budu i nadále podporovat a aktivně přispívat k otevřenosti radnice, zejména ke kvalitní a včasné informovanosti občanů. Mé motto je “Žiji Šestku, jako vy”.