Ing Karel Hereš

člen regionální kontrolní a revizní komise
pokladník místního sdružení