Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Tomáš Jirsa

předseda místního sdružení

Marie Kubíková

místopředsedkyně místního sdružení

Martin Mikláš

pokladník místního sdružení

Pavel Bém

člen místní rady

Pavlína Civínová

členka místní rady

Vladimír Šuvarina

člen místní rady