Usnesení 29. kongresu ODS
18. ledna 2020

Usnesení 29. kongresu ODS

(www.ods.cz) ​​​​​​​Na právě ukončeném kongresu si občanští demokraté zvolili nové vedení – předsedou se stal Petr Fiala, 1. místopředsedou byl zvolen Zbyněk Stanjura a předsednictvo doplnili Martin Baxa, Martin Kupka, Alexandr Vondra a Miloš Vystrčil. Delegáti na kongresu zvolili také členy výkonné rady, kontrolní a revizní komise, členy rozhodčí komise a přijali několik usnesení.

Do výkonné rady zasednou: Stanislav Blaha, Martin Červíček, Eva Decroix, Filip Dvořák, Karel Haas, Pavel Karpíšek, Martin Kuba, Jan Mraček, Dan Ramzer, Jan Skopeček, Michal Šidák, Libor Šťástka, Evžen Tošenovský, Michal Zácha.

Rozhodčí komise bude složena z těchto členů: Lukáš Bělohradský, Jiří Bláha, Ondřej Gros, David Grund, Filip Hrbek, Kamila Jirsová, Josef Kaštil, Marcela Krejsová, Jan Litomiský, Jiří Oberfalzer, Jiří Petružálek, Martin Slabeňák, Petr Šindelář, Iveta Táborská.

Členy kontrolní a revizní komise se stávají: Jiří Bayer, Lucie Bogdanová, Rudolf Farský, Soňa Janáčková, Kateřina Jánská, Vladimir Kajlik, Jan Kerner, Věra Knápková, Václav Koutník, Zdeněk Mádr, Oldřich Mrázek, Dana Tobiášková, David Vančík, Iveta Wilczková.

Kongres ODS:
 

 • Děkuje všem voličům, kteří svým hlasem podpořili ODS ve volbách do Evropského parlamentu.
   
 • Děkuje všem, kteří před třiceti lety přispěli k pádu zločinného komunistického režimu. Svoboda není samozřejmost a je potřeba ji stále chránit.
   
 • Odmítá bezobsažný styl současné polokomunistické vlády, zvyšování daní a projídání hospodářského růstu.
   
 • Vyzývá občany, aby svou nespokojenost se současným stylem vládnutí vyjádřili v krajských a senátních volbách na podzim 2020.
   
 • Děkuje všem členům programových týmů, kteří se podílejí na přípravě politických priorit v kampani „Země, která vítězí“. Česká republika potřebuje nižší a jednodušší daně, podporu začínajících rodin, rozumnou péči o životní prostředí, moderní státní správu, kvalitní školy, pevné ukotvení v západní civilizaci, stát bezpečný pro občany a přátelské a funkční zdravotnictví.
   
 • Vyzývá vládu České republiky, aby aktivně usilovala o snížení negativních dopadů tzv. Evropského zeleného údělu na český průmysl, podniky a zvláště pak na zranitelné regiony.
   
 • Považuje podporu rodinných farem za základní předpoklad pro zlepšování stavu českého zemědělství a životního prostředí na venkově, za předpoklad pro zvýšení kvality půdy a její schopnosti zadržovat vodu v krajině.

 • Pokládá za důležité zvýšit zájem o občany žijící na venkově. Za klíčové pro zastavení vylidňování venkova považuje podporu drobných živnostníků, výstavbu dopravní infrastruktury na venkově, dostupné školství a rozvoj sociálních, zdravotních a kulturních služeb, které vláda ANO, ČSSD a KSČM likviduje.
   
 • ODS s obavami sleduje narůstající projevy antisemitismu, pravicového, ale i levicového a také muslimského, napříč EU a považuje tento vývoj za hrozbu. ODS odmítá jakoukoli toleranci takovým projevům. Izrael byl, je a musí zůstat jedním z nejbližších spojenců a přátel ČR.

Štítky:
29. kongres 29k-tisk