Návrh programu 29. kongresu ODS

Kongresové centrum - O2 universum Praha 

 

SOBOTA 18. 1. 2020

08:00 Prezence účastníků
10:30 Zahájení 29. kongresu ODS
  Vystoupení hostů
  Volba předsedy ODS
  Oběd
 
  Volba 1. místopředsedy ODS
Volba místopředsedů ODS
  Vystoupení předsedy Senátu Parlamentu České republiky
  Volba výkonné rady, rozhodčí komise, kontrolní a revizní komise
  Kampaň za změnu – Země, která vítězí
  Politická diskuse
 
  Večeře
  Politická diskuse
  Závěrečné slovo předsedy ODS