20. března 2014

Jan Zahradník

Interpelace na ministra životního prostředí ve věci zákona o NPŠ, plán péče o NPŠ, zóna CE NPŠ

Přečíst článek

20. března 2014

Martin Novotný

Interpelace na ministra financí ve věci ochrany soukromí

Přečíst článek

20. března 2014

Jana Černochová

Interpelace na ministra obrany ve věci k prodejům nepotřebného majetku v resortu MO

Přečíst článek

12. března 2014

Simeon Karamazov

Interpelace na ministra školství ve věci čerpání OP výzkum a vývoj pro inovaci

Přečíst článek

13. února 2014

Interpelace na předsedu vlády ve věci cen energií

Přečíst článek

13. února 2014

Petr Bendl

Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci personálního obsazování ministerstva

Přečíst článek

13. února 2014

Petr Bendl

Interpelace na ministra dopravy ve věci rychlodráhy z Prahy do Kladna

Přečíst článek

13. února 2014

Bohuslav Svoboda

Interpelace na ministra financí ve věci výpadků z rozpočtu

Přečíst článek

13. února 2014

Martin Novotný

Interpelace na ministryni spravedlnosti ve věci právního rámce činnosti zákonodárců

Přečíst článek