Bezpečnostní složky jsou zárukou svobody a demokracie. Politici by je měli respektovat
20. prosince 2018

Miloš Vystrčil: Bezpečnostní složky jsou zárukou svobody a demokracie. Politici by je měli respektovat

(www.ods.cz) ​​​​​​​Senát přijal ve čtvrtek usnesení, ve kterém vyzývá nejvyšší ústavní činitele, aby se vší vážností přistupovali k obsahu zpráv vypracovaných BIS, ÚZSI, Vojenským zpravodajstvím a dalšími institucemi ČR, podílejícími se na zajištění její bezpečnosti. Senátoři se také přihlásili k našemu dílu odpovědnosti v NATO.

Miloš Vystrčil: „Demokratické země, jakou Česká republika je, mají zpravodajské služby a bezpečnostní složky proto, aby chránily svobodu, nezávislost a demokracii. Pokud dochází k tomu, že je ohrožována jejich činnost, je ohrožována také svoboda České republiky. Přijaté usnesení znamená především to, že by ústavní činitelé měli brát vážně a respektovat zpravodajské služby a bezpečnostní složky. Neměli by zbytečně vyvolávat nejistotu a zpochybňovat jejich činnost. Pokud bychom totiž začali dělat politickou kampaň, která by zpochybňovala základní svobody a jejich ochranu, tak se nám to vrátí zpět – ve zlém. Proto senátorský klub ODS usnesení podpořil.“

 


Usnesení Senátu ze 4. schůze, konané dne 20. prosince 2018

Výzva Senátu PČR nejvyšším ústavním činitelům

Senát Parlamentu ČR

  1. vyzývá všechny ústavní činitele, aby se vší vážností přistupovali k obsahu zpráv vypracovávaných BIS, ÚZSI, Vojenským zpravodajstvím a dalšími institucemi ČR, podílejícími se na zajištění její bezpečnosti a obrany, a doporučení těchto zpráv při výkonu svých ústavních pravomocí důsledně v souvislosti se zajištěním bezpečnosti ČR naplňovali;
  2. v souvislosti s nadcházejícím dvacátým výročím vstupu ČR do Severoatlantické aliance se tímto opakovaně přihlašuje k našemu dílu odpovědnosti v této pro ČR klíčové politické a obranné mezinárodní organizaci;
  3. pověřuje předsedu Senátu, aby s přijatým usnesením seznámil nejvyšší ústavní činitele.

Miloš Vystrčil
místopředseda strany
předseda senátorského klubu

Více o autorovi