Životní prostředí – nedílná součást kvalitního života

Péče o životní prostředí je výsostně pravicovou a konzervativní hodnotou. Protože co je pravicovější než starost o podobu krajiny a prostředí, ve kterém žijeme a ve kterém budou vyrůstat naše děti? V této oblasti se opíráme především o zkušenosti našich úspěšných starostů a radních, kteří ve svých městech odvádějí skvělou práci.

„Máme spoustu starostů, jejichž přístup k životnímu prostředí je naprosto příkladný. Rádi bychom využili jejich know-how a přenesli ho na celostátní úroveň. Péče o životní prostředí je totiž výsostně konzervativní téma a naši starostové se ho umí skvěle zhostit.“ Miloš Vystrčil

Klíče k odpovědné politice životního prostředí

  • Správně uchopit téma udržitelného rozvoje a nezatížené budoucnosti a vzít si je za své.
  • Domýšlet a věcně kriticky hodnotit důsledky našich činů.
  • Pro přítomný prospěch neztratit právo na budoucnost.
  • Chovat se odpovědně.
  • Dbát na to, aby náš rozum stále spolupracoval se svědomím.
  • I malé kroky, jsou-li pozitivní, nás mohou posunout výrazně kupředu.