Reforma vzdělávání – pro školství 21. století

Základní a střední školství musí žáky a studenty připravit na výzvy 21. století. Praxe učení se co největšího množství informací bez důrazu na práci s nimi nikam nepovede, o tom se můžeme přesvědčit ve všech mezinárodních srovnáních.

„Čeští žáci mají podle statistik nejméně rádi školu ze všech vyspělých zemí světa. Školství proto musí reagovat na měnící se svět kolem nás. Chceme nejenom přidat učitelům, ale také proměnit náplň výuky.“ Martin Baxa

Vysoké školství je jeden z klíčových nástrojů pro navyšování konkurenceschopnosti České republiky v Evropě a ve světě. Musíme být schopni adekvátně ohodnotit ta pracoviště, na kterých dosahují vědečtí pracovníci nejlepších výsledků.

„Musíme uplatňovat hodnocení výkonu s jasnými finančními důsledky – přidávat nejlepším, ubírat nejhorším. A to platí jak ve výzkumu a s ním spojeném vysokoškolském vzdělávání, tak v profesním vzdělávání uskutečňovaném na vysokých školách.“ Jiří Nantl

Základní a střední školy

 • Zvýšíme platy učitelům na 150 % aktuálního průměrného platu.
 • Zavedeme kariérní systém.
 • Zvýšíme platy ředitelům škol a necháme je rozhodovat.
 • Změníme a zmodernizujeme obsah vzdělávání ve školách, aby děti lépe připravil na rychle se měnící svět. Provedeme redukci obsahu učiva v některých oblastech.
 • Radikálně omezíme byrokracii ve školách a omezíme inkluzi.
 • Otevřeme dveře těm, kteří chtějí učit, zmírněním podmínek pro možnost učit.
 • Zastavíme rozšiřování a zpřísňování zkoušek v klíčových uzlech vzdělávání.
 • Systematicky zlepšíme kvalitu veřejných škol, snížíme rozdíly ve vzdělávání mezi regiony a současně nebudeme bránit vzniku škol soukromých.
 • Najdeme udržitelnou cestu pro učňovské školství a zejména zlepšíme jeho kvalitu.
 • Podpoříme ze státního rozpočtu obce, města a kraje v investicích do jejich škol.
 • Budeme podporovat neformální vzdělávání.

Vysoké školy

 • Zavedeme víceletou finanční perspektivu pro vysoké školy a výzkumné organizace.
 • Pro vysoké školy sjednotíme institucionální financování vzdělávání a výzkumu do jednoho příspěvku.
 • Ve financování výzkumu uplatníme výsledky hodnocení: přidat nejlepším, ubrat nejhorším.
 • Ve financování vysokoškolského vzdělávání provedeme revizi s cílem zohlednit skutečnou náročnost způsobu výuky.
 • Podpoříme transformaci grantového systému, aby dával mladým talentům šanci na zahájení vlastního nezávislého výzkumu.
 • Zrušíme formalistická omezení ve výzkumných grantech.