10. října 2022

Místo velkého technického průkazu jen malý, ušetříme tím téměř devatenáct milionů ročně

(www.ods.cz) Velký technický průkaz vozidla možná úřady už nebudou od roku 2024 vydávat. Nahradil by ho rozšířený malý technický průkaz. Stát by změnou ušetřil téměř devatenáct milionů ročně. Návrh poslance ODS Stanislava Blahy teď míří do třetího čtení, podpořil ho hospodářský výbor Poslanecké sněmovny.

Se zrušením „velkého techničáku“ počítá jedna z poslaneckých úprav k novele o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, jejíž přijetí doporučil hospodářský výbor Poslanecké sněmovny. „Konec dvěma techničákům. Můj pozměňovací návrh, podle kterého bude stačit jedna kartička, míří do třetího čtení. Velký techničák nemá smysl. Jeho obsah je dnes stejný jako to, co najdete v registru silničních vozidel. Ušetříme tím nejen peníze, čas úředníků i nervy řidičů,“ řekl Stanislav Blaha, poslanec a člen hospodářského výboru Sněmovny.

Ačkoliv náklady na úpravu systémů veřejné správy budou přibližně jeden a půl milionu korun, úspory díky vydávání jediného dokladu k vozidlu by měly představovat téměř devatenáct milionů korun ročně.

Novela současně počítá se zrušením povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole při žádosti o registraci vozidla nebo při změně provozovatele. K protokolu o evidenční kontrole mají obecní úřady s rozšířenou působností přístup přes informační systém technických prohlídek. Stanislavu Blahovi se právě proto povinnost předkládat protokol o evidenční kontrole v současné době zdá jako nadbytečná.

Stanislav Blaha

poslanec PČR
člen výkonné rady
starosta města
předseda regionálního sdružení