Česko zažije první prezidentské primárky
19. března 2012

Česko zažije první prezidentské primárky

Poslední dubnový den odstartují občanští demokraté devítitýdenní prezidentské primárky, ve kterých vyberou svého kandidáta do přímé volby hlavy státu. Kandidáti budou získávat podporu na desítkách volebních shromáždění ve všech krajích České republiky. Hlas může v primárkách odevzdat každý člen ODS, který splní podmínky stanovené výkonnou radou.

„Výkonná rada dnes schválila návrh, aby kandidát ODS do přímé volby prezidenta republiky vzešel ze stranických primárek. Právo hlasovat budou mít všichni členové ODS,“ informoval po dnešním zasedání Výkonné rady ODS předseda občanských demokratů Petr Nečas. „Představa, že bychom kandidáta do přímé volby prezidenta vybírali na uzavřeném jednání stranických špiček, je pro nás nepřijatelná.“ 
 
Již zítra začíná nominační proces, ve kterém mohou až do 22. dubna navrhovat kandidáty do primárních voleb orgány regionálních sdružení ODS (regionální sněm a regionální rada), dále výkonná rada a grémium ODS. Kromě členů ODS může nominaci získat i nestraník, pokud zastává postoje blízké politice občanských demokratů a dlouhodobě s nimi spolupracuje. Pořadí, ve kterém budou uchazeči uvedeni na volebních lístcích, vylosuje týden před zahájením primárek výkonná rada.  
 
Kandidát musí splňovat podmínky volitelnosti do úřadu prezidenta republiky, předložit výpis z rejstříku trestů a stejně jako všichni kandidáti ODS v jiných volbách i negativní lustrační osvědčení. Kandidatura bývalých příslušníků STB je totiž v ODS již od jejího vzniku naprosto nepřípustná. Poslední podmínkou je souhlas kandidáta s Prohlášením o kandidatuře, kterým se mimo jiné zaváže k respektování pravidel i výsledku primárních voleb.   
 
Prezidentské primárky ODS proběhnou v devíti volebních regionech podle přiloženého harmonogramu. Vítězem primárních voleb se stane kandidát, který obdrží nejvyšší počet platných odevzdaných hlasů. Oficiální prezidentský kandidát ODS bude znám nejpozději 1. července letošního roku.
 
Kandidáti budou představovat své priority a program na veřejných volebních shromážděních, která proběhnou na úrovni oblastních sdružení. Zde také budou moci členové ODS vhodit svůj hlasovací lístek do volební urny. Pokud se volebního shromáždění nezúčastní, budou mít příležitost hlasovat během dvou dnů v oblastních kancelářích ODS. Ve všední den od 16.00 do 20.00 hod, v sobotu pak od 10.00 do 14.00 hod.
 
Právo volit v prezidentských primárkách mají všichni členové ODS, kteří jsou členy strany k datu volby a zároveň nepřetržitě po dobu 60 dní před zahájením primárek. Na volebním lístku vyznačí vždy jen jednoho kandidáta. Volba je tajná a na její regulérní průběh bude dohlížet volební komise, která následně sečte hlasy, výsledek zaprotokoluje a nahlásí centrální volební komisi. S výsledky voleb bude veřejnost seznamována průběžně. 
 
 
Termíny voleb ve volebních regionech 
 
30. 4. – 5. 5. 2012 1. týden volby - „Východ“ – RS Královéhradecký a Pardubický
7. 5. – 12. 5. 2012 2. týden volby - „Střed“ – RS Olomoucký a Zlínský
14. 5. – 19. 5. 2012 3. týden volby - „Jih“ – RS Vysočina a Jihočeský
21. 5. – 26. 5. 2012 4. týden volby - „Západ“ – RS Plzeňský a Karlovarský
28. 5. – 2. 6. 2012 5. týden volby - „Sever“ – RS Ústecký a Liberecký
4. 6. – 9. 6. 2012 6. týden volby – RS Moravskoslezský
11. 6. – 16. 6. 2012 7. týden volby – RS Středočeský
18. 6. – 23. 6. 2012 8. týden volby – RS Pražský
25. 6. – 30. 6. 2012 9. týden volby – RS Jihomoravský