JUDr. Alena Malá

místostarostka města
členka regionální rozhodčí komise
členka místního sdružení